Η Δημοτική Αρχή θα έπρεπε πάντα να λειτουργεί προς όφελος των ψηφοφόρων που την εκλέγουν αλλά και προς όφελος των δημοτών, θέτοντας πάντα σαν γνώμονα λειτουργίας την επίλυση προβλημάτων αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να είναι αποδοτικό όταν λειτουργεί λανθασμένα, προς όφελος των λίγων εκλεγμένων και με γνώμονα τα μικροπολιτικά συμφέροντα κάποιων, ώστε να ικανοποιήσουν προσωπικές προεκλογικές υποσχέσεις.

Στους "Ενεργούς Δημότες" έχουμε θέσει ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό στόχο.

- Θέλουμε και επιχειρούμε να εμπλακούν περισσότεροι νέοι άνθρωποι με σκοπό την εφαρμογή ορθής και εποικοδομητικής πολιτικής.

- Βάζουμε στο επίκεντρο της πολιτικής μας τον ίδιο τον δημότη.  Η καταγραφή όλων των αναγκών σε πολιτιστικό, αθλητικό και επίπεδο υποδομών είναι μια διαδικασία που γίνεται εύκολα και με ελάχιστο κόστος όταν γίνεται ψηφιακά για κάθε ένα δημοτικό διαμέρισμα του δήμου.

- Επαναπροσδιορίζουμε τον ρόλο της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου που είναι η ορθή εκπροσώπηση και όχι η εκμετάλλευση και η ψηφοθηρική μικροπολιτική που σκοπό έχει την ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.

- Η ασφάλεια και η αστυνόμευση δεν είναι ευθύνη των κατοίκων του δήμου. Είναι μια υπηρεσία που θα έπρεπε να παρέχεται από το ίδιο τον δήμο με πρώτο μέλλημα την διαφύλαξη της άριστης λειτουργίας όλων των δημοτικών, δημόσιων δομών και έργων. Οι πινακίδες, τα παγκάκια, οι παιδικές χαρές, τα σχολικά κτήρια, τα αθλητικά κέντρα, τα φανάρια, τα πεζοδρόμια, οι πνεύμονες πρασίνου και πολλά άλλα, όταν προστατεύονται απο βανδαλισμούς μηδενίζεται το κόστος συντήρησης τους.

- Η ενέργεια είναι ένα στοίχημα για την εξοικονόμηση πόρων αλλά και για την σωστή διαχείριση των εσόδων που μπορούν να προέλθουν από εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Μπορούμε επιτέλους να διορθώσουμε λάθη του παρελθόντος, να αρχειοθετηθούν δημόσια κτίρια και κυρίως οι σχολικές μονάδες και να αξιοποιηθούν προς όφελος όλων των δημοτών αλλά κυρίως προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος.

 
Το πρόγραμμα των "Ενεργών Δημοτών" συνοψίζεται και στο  παρακάτω φυλλάδιο
 
 
 

09 Μαϊ 2019